Konferencja 2022

Zapraszamy Państwa do udziału w VI konferencji pn. „Gospodarka o obiegu zamkniętym – racjonalne gospodarowanie zasobami”, która odbędzie się w dniach 28-30.11.2022 r. w formule hybrydowej – online oraz w Hotelu Mercure Racławice Dosłońce Conference & SPA.

Będzie to już szóste spotkanie dotyczące tematyki gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ) organizowane przez Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN – Pracownię Badań Strategicznych.

Konferencja uzyskała wsparcie Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach programu „Doskonała nauka”.

Z radością informujemy także, że VI konferencja pn. „Gospodarka o obiegu zamkniętym – racjonalne gospodarowanie zasobami” została objęta honorowym patronatem Ministra Klimatu i Środowiska oraz Ministra Rozwoju i Technologii.

Wydarzenie rozpocznie się specjalną sesją w ramach VIII edycji konferencji „Innowacyjne pomysły młodych naukowców:  Nauka –Startup –Przemysł”, która odbędzie się w dniu 28 listopada 2022 r. w Krakowie w Klubie Studio AGH ul. Budryka 4 i on-line w godzinach 9.00-15.00. Więcej informacji na stronie IATI lub w zakładce „Sesja specjalna”.

W trakcie specjalnej sesji zorganizowane zostanie spotkanie dla studentów i kół naukowych dotyczące konsultacji wyników i potrzeb szkoleniowych realizowanych w ramach międzynarodowego projektu RMs Manager , które odbędzie się w godzinach 12.00-13.00. Więcej informacji tutaj.

Na konsultacje obowiązuje osobna rejestracja dostępna pod linkiem:

https://forms.gle/VN5cFRR3pFiZ5CC47

Kolejna część obrad odbędzie się w Hotelu Mercure Racławice Dosłońce Conference & SPA.

Celem konferencji jest wymiana wiedzy i doświadczeń oraz prezentacja działań wspierających i promujących rozwiązania zgodne z założeniami GOZ, a także dyskusja o znaczeniu surowców mineralnych w gospodarce Polski i UE, a zwłaszcza ich zapotrzebowaniu dla rozwoju odnawialnych źródeł energii, bezpieczeństwie dostaw surowców krytycznych i energetycznych, oraz możliwościach wykorzystania surowców wtórnych (np. z ZSEE czy hałd odpadów przemysłowych oraz bioodpadów).

Wymiana doświadczeń w kontekście opracowywanych i aktualizowanych dokumentów uwzględniających wdrażanie rozwiązań zgodnych z GOZ jest konieczna, nie tylko ze względu na nowe regulacje w zakresie ochrony środowiska, ale także zwiększenie konkurencyjności i konieczność sprostania oczekiwaniom konsumentów. Przedmiotem szerokiej dyskusji powinno być promowanie modeli biznesowych GOZ opłacalnych ekonomicznie i przyjaznych dla środowiska (win-win), uwzględnienie wyników w raportach organizacji (CSR, ESG, GRI), dyskusja nad wskaźnikami GOZ, w tym śladem węglowym (CF), oceną cyklu życia (LCA), śladem środowiskowym (PEF) oraz rolą cyfrowego paszportu produktów, zwłaszcza dla firm surowcowych i energetycznych. Proponowane rozwiązania są prezentowane w założeniach Europejskiego Zielonego Ładu, Polityce Przemysłowej w Polsce, Strategii Produktywności, Krajowym Planie Odbudowy oraz nowych programach finansowych na lata 2021-2027, np. Funduszach Europejskich na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko (FENIKS) oraz Funduszach Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). Prowadzone badania i analizy wskazują, iż w Polsce nadal jest niski poziom wiedzy (luka kompetencyjna) i świadomości uczestników rynku w zakresie inicjowania, wdrażania i tworzenia nowych modeli biznesowych GOZ. Niezbędne są zatem działania promocyjne i edukacyjne oraz regulacje prawne stymulujące rozwój i wdrażanie GOZ.

Serdecznie zapraszamy do rejestracji na wydarzenie.