Konferencja 2021

Dziękujemy Państwu za udział w wydarzeniu! Dla tych z Państwa, którzy nie mogli w nim uczestniczyć zamieszczamy nagrania z konferencji.

Zapraszamy Państwa do udziału w V konferencji pn. „Gospodarka o obiegu zamkniętym – racjonalne gospodarowanie zasobami”, która odbędzie się w dniach 24-25.11.2021 r. w formule hybrydowej – online oraz w hotelu Mercure Racławice Dosłońce Conference & SPA.

Jest to już piąte spotkanie dotyczące tematyki gospodarki o obiegu zamkniętym organizowane przez Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN – Pracownię Badań Strategicznych.

Konferencja realizowana jest w ramach projektu oto-GOZ „Opracowanie systemu wskaźników pomiarowych, umożliwiających ocenę postępu w transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym oraz wpływu gospodarki o obiegu zamkniętym na rozwój społeczno-gospodarczy na poziomie mezoekonomicznym (regionów) i makro-ekonomicznym (gospodarki narodowej)” finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w I konkursie programu „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” GOSPOSTRATEG.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Celem konferencji jest wymiana wiedzy i doświadczeń oraz prezentacja działań wspierających i promujących rozwiązania zgodne z założeniami GOZ. Przyspieszenie prac nad wdrożeniem rozwiązań zgodnych z GOZ jest konieczne, nie tylko ze względu na nowe regulacje w zakresie ochrony środowiska, ale także zwiększenie konkurencyjności i konieczność sprostania oczekiwaniom konsumentów.Proponowane działania i kierunki strategiczne prezentowane są zarówno na forum UE w założeniach Europejskiego Zielonego Ładu, jak i Polski. GOZ jest już ważnym i horyzontalnym działaniem uwzględnionym w polityce przemysłowej, Krajowym Planie Odbudowy oraz nowych programach finansowych na lata 2021-2027, np. Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko (FENIKS), czy Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). Prowadzone badania analizy wskazują, iż w Polsce jest nadal niski poziom wiedzy (luka kompetencyjna) i świadomości uczestników rynku w zakresie inicjowania, wdrażania i tworzenia nowych modeli biznesowych GOZ. Niezbędne są zatem działania promocyjne i edukacyjne oraz regulacje prawne stymulujące rozwój i wdrażanie GOZ.

Zapraszamy do rejestracji: http://konferencja-pan.pl/rejestracja2021/

English speakers please register at: http://konferencja-pan.pl/registration2021/