I dzień: 14.09.2017

I dzień konferencji – 14.09.2017:
Gospodarka miejska o obiegu zamkniętym

8.00-9.00        Rejestracja uczestników
9.00-9.30        Otwarcie konferencji
 • Joanna Kulczycka, IGSMiE PAN; Krzysztof Głuc, FGAP
 • Tadeusz Trzmiel, I z-ca Prezydenta Miasta Krakowa
 •  Jerzy Lis, Prorektor AGH
 • Krzysztof Galos, Dyrektor IGSMiE PAN
 • Łukasz Sosnowski, Ministerstwo Rozwoju – Gospodarka o obiegu zamkniętym jako element dalszego rozwoju Polski
9.30-10.30      Sesja plenarna: Gospodarce o obiegu zamkniętym i niskoemisyjna – cele, założenia
 • dr Krzysztof Głuc, Katedra Administracji Publicznej UEK – Miasto-Idea a gospodarka o obiegu zamkniętymi
 • Joanna Kulczycka, Anna Avdiushchenko, Marzena Smol, Agnieszka Nowaczek, IGSMiE PAN – Gospodarka o obiegu zamkniętym wobec ekoinnowacji – wyniki badań ankietowych dla Małopolski
 • Guusje Korthals Altes, Economic Section at the Netherlands Embassy in Poland – Introduction of the strategy of the Netherlands: Circular in 2050
10.30-11.00    Przerwa kawowa
11.00-13.00    Gospodarka o obiegu zamkniętym i niskoemisyjna – praktyczne rozwiązania, wyzwania
 • Klaus Fichter, Borderstep Institute for Innovation and Sustainability, Transformation towards a Green Economy
 • Daniel Muller, NTUA, Norway – Linking circular economy and climate change mitigation using a socio-economic metabolism framework
 • Jonathan Cullen, University of Cambridge, Measuring the circularity of material loops
 • Masanobu Ishikawa, Graduate School of Economics Kobe University – From waste management policy to resource policy: cases in Japan
 • José Ignacio García-Laureiro University of Zaragoza-CSIC. Campus Iberus – Good practise in CE in Spain
 • Christian Hagelüken, Umicore AG & Co KG – Beyond recycling technology –closing the metals loop for low carbon technologies and the case of batteries for e-mobility
13.00-14.00    Przerwa obiadowa
14.00-16.00    Sesja plenarna: Gospodarka o obiegu zamkniętym i niskoemisyjna w dużych miastach – studium przypadku Krakowa
 • Ryszard Langer, Prezes, Krakowski Holding Komunalny SA
 • Piotr Ziętara, Prezes, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji SA w  Krakowie
 • Rafał Świerczyński, Prezes, Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne SA w  Krakowie
 • Jan Sady, Prezes, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej SA w Krakowie
 • Henryk Kultys, Prezes, Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie
 • Agnieszka Generowicz, Andrzej Natkaniec, MPO; Jacek Sobczyk MPO – Techniczne możliwości i uwarunkowania pracy taboru do czyszczenia i mycia ulic jako forma zarządzania środowiskiem w gminie miejskiej Kraków
16.00-16.30       Przerwa kawowa
16.30-18.35       Instrumenty wspierające gospodarkę o obiegu zamkniętym i niskoemisyjną
 • Kazimierz Górka, AWF – Wpływ gospodarki obiegu zamkniętego na rozwój trwały
 • Iwona Rackiewicz, ATMOTERM S.A. – Ocena niskoemisyjności i efektywności energetycznej polskich miast
 • Paweł Król, AGH, Riza Yukananto, University of Twente, prof. Goran Krajačić, University of Zagreb – Energy Analysis of Municipal Waste in Dubrovnik
 • Jan Bondaruk, GIG, Mariusz Kruczek, GIG, Paweł Zawartka, GIG – Koncepcyjne ujęcie modeli biznesowych w gospodarce obiegu zamkniętego
 • Magdalena Dziczek, doktorantka SGH – GOZ a wzrost gospodarczy. Jak mierzyć rozwój gospodarki o obiegu zamkniętym?
 • Michał Gołębiowski, doktorant UJ – Aspekty środowiskowe w kształtowaniu zamówień publicznych oraz tzw. zamówień in house dotyczących usług użyteczności publicznej.
 • Krzysztof Zachura, doktorant WZ AGH – Wdrażanie ekoinnowacyjnych zamówień publicznych w Polsce w kontekście doświadczeń międzynarodowych
 • Agnieszka Ciechelska, UEW – Realizacja celów gospodarki odpadami komunalnymi w kontekście gospodarki o biegu zamkniętym na przykładzie wybranych krajów
19.00                Uroczysta kolacja