II dzień: 15.09.2017

II dzień konferencji – 15.09.2017:
Gospodarka przemysłowa o obiegu zamkniętym

8.00-9.30          Sesja posterowa Znaczenie recyklingu w gospodarce o obiegu zamkniętym i niskoemisyjnej – przykłady
 • Stanisław Pietrzyk, Piotr Palimąka,  Michał Stępień, Andrzej Piotrowicz, Andżelika Bukowska, AGH – Gospodarka w obiegu zamkniętym w metalurgii metali nieżelaznych
 • Andrzej Piotrowicz, Stanisław Pietrzyk, AGH – Recykling i zagospodarowanie zużytych materiałów ogniotrwałych
 • Michał Stępień, Andżelika Bukowska, Stanisław Pietrzyk, Wojciech Gębarowski, Piotr Palimąka, AGH – Recykling indu z odpadów pokonsumpcyjnych – monitory LCD
 • Piotr Palimąka, Stanisław Pietrzyk, Krzysztof Gębski, Michał Stępień, Ilona Nejman, AGH – Recykling neodymu z magnesów trwałych
 • Katarzyna Grudniewska, Szymon Bujak, Weronika Wierzbicka, Agnieszka Sobianowska-Turek, PWr – Odzysk metali z frakcji magnetycznej i niemagnetycznej odpadów samochodowych
 • Jerzy Korol, Jan Bondaruk, GIG – Koncepcja zagospodarowania odpadów z procesu recyklingu folii rolniczych w aspekcie gospodarki o obiegu zamkniętym
 • Michal P. Drewniok, Cyrille F. Dunant, Jonathan M. Cullen, University of Cambridge – Supply Chain Integration for Structural Steel Reuse in the UK
 • Agata Mrowiec, UJ – Niskoemisyjna gospodarka substancjami i odpadami niebezpiecznymi
 • Mariusz Cholewa, UR Kraków – Surowce poenergetyczne – możliwości zabudowy w konstrukcjach ziemnych
 • Adam Wachowiec, Barbara Olczyk, WIOŚ (Łódz) – Stan jakości powietrza na obszarze woj. łódzkiego w latach 2012-2016
 • Agnieszka Thier – Rola oszczędzania wody w rozwoju gospodarki obiegu zamkniętego
 • Kinga Korniejenko, PK – Development of students competences in the area of environmental protection supported by European funds
 • Aneta Skorek, Renata Włodarczyk, PCz – Tutoring jako innowacyjna, spersonalizowana metoda wspomagająca efektywność nauczania studentów na Wydziale Infrastruktury i Środowiska Politechniki Częstochowskiej
 • Anna Balon–Wróbel, Agnieszka Marczewska, ICiMB OSiMB Kraków – Poprawa izolacyjności termicznej budynków dzięki zastosowaniu szkieł o niskiej emisyjności
 • Natalia Generowicz, studentka WGGiOŚ AGH Kraków – Ekoprojektowanie paneli fotowoltanicznych
 • Anna Chmielarz, Marek Potoczek, Elwira Kocyło, Dagmara Galas, PRz – Gelcasting approach in the fabrication of porous structures using waste glass
 • Anna Chmielarz, Marek Potoczek, Elwira Kocyło, PRz – Preparation of porous ti2alc supprt for gas exhoust catalyst devices
 • Dagmara Galas, Elżbieta Sitarz-Palczak, Jan Kalembkiewicz, Anna Chmielarz, PRz – Zastosowanie popiołu z biomasy do syntezy nieorganicznych polimerów glinokrzemianowych
 • Robert Bocianowski, Zenon Foltynowicz, UEP – Analiza wstępna poprzedzająca badania środowiskowe innowacyjnej metody szczelinowania łupków gazonośnych sprężonym metanem (cng)
 • Magdalena Łój-Pilch, Anita Zakrzewska, Ewa Zielewicz, PŚl – Suszenie osadów ściekowych jako element gospodarki obiegu zamkniętego oczyszczalni ścieków
 • Joanna Wyczarska-Kokot, Anna Lempart, PŚl – Popłuczyny z obiegów basenowych jako „odpad” możliwy do wykorzystania
 • Anna Lempart, Edyta Kudlek, Mariusz Dudziak, PŚl – Cyrkulacja wody basenowej jako przykład działania zgodnego z ideą gospodarki obiegu zamkniętego zgodnego z ideą gospodarki obiegu zamkniętego
 • Joanna Witczak, UEP – Efektywność środowiskowa produktów i organizacji
 • Agata Mrowiec, UJ – Właściwa segregacja odpadów w laboratoriach naukowych i przemysłowych
 • Joanna Witczak, UEP – Ekoinnowacyjność polskich przedsiębiorstw – stan obecny i perspektywy rozwoju
 • Tomasz Kapel, Dergo Sp. z o.o. (Łódź), Krzysztof Makowski, BioNanoPark (Łódź) – Innowacyjna technologia przemysłowa oczyszczania ścieków pomelasowych
 • Elwira Kocyło, Anna Chmielarz, Marek Potoczek, PRz – Zastosowanie dwutlenku cyrkonu stabilizowanego tlenkiem itru w elektrochemicznych czujnikach tlenowych
 • Elwira Kocyło, Anna Chmielarz, Marek Potoczek, PRz – 3Y-ZrO2 jako przewodnik jonowy w ogniwach paliwowych
 • Łukasz Wawszczak – Ocena wpływu parametrów modelu dyspersji na proces obliczania poziomów imisji zanieczyszczeń – na przykładzie inwestycji polegającej na budowie Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów w Krakowie
 • Agata Kowalczyk-Pasek, AGH – Biogazownia rolnicza jako element gospodarki o obiegu zamkniętym
 • Agnieszka Czaplicka, Joanna Kulczycka, AGH – Wpływ gospodarki o obiegu zamkniętym na tendencje w polskim eksporcie do Chin produktami i usługami środowiskowymi
 • Ewa Wysowska, Kazimierz Kudlik, Sądeckie Wodociągi – Przedsięwzięcia na drodze do gospodarki o obiegu zamkniętym w przedsiębiorstwie wodociągowo-kanalizacyjnym
 • Kinga Świtalska, doktorantka UE Poznań – Udział klastrów energii w transformacji polskiej gospodarki
 • Marzena Smol, IGSMiE PAN – Implementation of circular economy assumptions in the phosphorus management in the regions
 • Marzena Smol, IGSMiE PAN, Francesca Ceruti, University of Milano-Bicocca, Enrico Veneri, Zanardi Fonderie S.p.A. – LEGO model as a tool in the transition to a more circular economy (CE) in Raw Materials sector
 • Marzena Smol, Joanna Kulczycka, Łukasz Lelek, Marcin Cholewa, IGSMiE PAN – Przegląd możliwości zagospodarowania ubocznych produktów spalania biomasy oraz pofermentu z biogazowni rolniczych zgodnie z założeniami gospodarki o obiegu zamkniętym
9.30-10.00        Przerwa kawowa
10.00-11.30       Sesja plenarna: Symbioza gospodarcza
 • Joanna Urbanowicz, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego – Działania Województwa Małopolskiego na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym
 • Michał Preisner, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego – Projekt SYMBI (Interreg Europa) jako przykład współpracy regionów UE w dziedzinie symbiozy przemysłowej
 • Przedstawiciel ZGH Bolesław – Prezentacja małopolskiej dobrej praktyki w dziedzinie symbiozy przemysłowej
 • Anna Czarnik, Monika Wilk, Kinga Warchoł, Koło Naukowe Gospodarki i Administracji Publicznej – Wykorzystanie popiołów lotnych do budowy wałów przeciwpowodziowych – prezentacja pracy nagrodzonej I miejscem w konkursie „Znajdź symbiozę w Małopolsce”
 • Bartłomiej Wojdyło – Every Can Counts
 • Tjitske Ijpma, Ministry of Infrastructure and Environment, the Netherlands – Dutch strategy for circular innovation
 11.30-13.00       Sesja plenarna:  CE w energetyce i górnictwie
 • Marcel Błoch, UWr – Polityka energetyczna Polski w kontekście możliwości rozwoju gospodarki niskoemisyjnej
 • Katarzyna Anna Jabłońska – Tendencje zmian w energetyce a koncepcja gospodarki cyrkularnej
 • Tomasz Szczygielski PW, Warunki brzegowe dla Bezodpadowej Energetyki Węglowej
 • Rafał Bielecki – Rozwój energetyki wiatrowej w Polsce
 • Max Hesse, TU Bergakademie Freiber, Holger, Lieberwirth, TU Bergakademie Freiberg – Selective Comminution of lead-zinc-ores at impact load
 • Katarzyna Grzesik, Bogusław Bieda, Ryszard Kozakiewicz, Karolina Kossakowska – Możliwości pozyskiwania metali ziem rzadkich z odpadów poflotacyjnych i górniczych
12.30-13.30       Przerwa obiadowa
13.30-16.00       Sesja plenarna: Planowanie i Wykorzystanie narzędzi IT w gospodarce o obiegu zamkniętym i niskoemisyjnej, ekoinnowacje i edukacja
 • Dariusz Góra – Przegląd wybranych zanieczyszczeń powietrza w 2016 roku na terenie miasta Bielska-Białej
 • Jacek Pietrzyk, ATMOTERM S.A., Joanna Leoniewska-Gogola, ATMOTERM S.A., AGH – Narzędzia IT w gospodarce odpadami jako wsparcie w monitorowaniu i sprawozdawczości
 • Krzysztof Gaska, PŚ, Agnieszka Generowicz, PK – Zintegrowany system zaawansowanego zarządzania infrastrukturą komunalną w metropoliach
 • Andrzej Niemiec – Rozwiązania autonomiczne i bezemisyjne w transporcie odpadów komunalnych
 • Adrian Knapczyk, Katarzyna Stromczyńska, Ewa Hanus-Fajerska, Sławomir Francik UR Kraków – Analiza możliwości energetycznego wykorzystania pozostałości roślin pnących rosnących
 • Jacek Pietrzyk, Aleksandra Edelmüller, Aneta Ziółek, Tomasz Zmarzły, AGH – Lokalne, Ekologiczne Gospodarowanie Odpadami – czyli jak w przystępny sposób edukować ekologicznie?
 • Agata Frankiewicz – Upcykling jako innowacyjny trend w modzie, designie i odpowiedzialnym biznesie
 • Agnieszka Marczewska, Anna Balon–Wróbel ICiMB OSiMB Kraków – Nowoczesne niskoemisyjne szkła powłokowe do zastosowań w energooszczędnym budownictwie
 • Beata Kończak,GIG – Produkcja fermentatu i kompostu z osadów ściekowych dla efektywnego wdrażania gospodarki cyrkularnej
 • Michał Marciniak, Małgorzata Rajfur, UO – Aktywny biomonitroing aerozolu atmosferycznego z wykorzystaniem mchów i porostów
16.00                Zakończenie konferencji