Program

24 listopada 2021 r. – I dzień

Link do konferencji online: https://bit.ly/3kgU8lM

10.00 Otwarcie obrad

prof. IGSMiE PAN, dr hab. Joanna Kulczycka, prof. dr hab. inż. Krzysztof Galos (IGSMiE PAN)

10.15-11.15 I Sesja plenarna / Gospodarowanie surowcami mineralnymi i modele GOZ

Moderatorzy: prof. IGSMiE PAN, dr hab. Joanna Kulczycka, prof. dr hab. inż. Zenon Foltynowicz

11.20-12.20 II Sesja plenarna / Technologie zagospodarowania odpadów a GOZ

Moderatorzy: prof. dr hab. inż. Herbert Wirth Pwr, prof. dr hab. inż. Zygmunt Kowalski IGSMiE PAN

12.20-12.30 Przerwa kawowa

12.30-13.30 III Sesja plenarna / GOZ jako wyzwanie w zarządzaniu energią w miastach i firmach organizowana wspólnie z konsorcjum WSEI, UJ, AGH, IGSMiE PAN, UR w ramach cyklu seminariów pt. „Wyzwania społeczne i środowiskowe w zarządzaniu rozwojem miast i regionów” oraz koalicją „Włącz czystą energię dla Polski”

Moderatorzy: prof. dr hab. Grażyna Prawelska-Skrzypek UJ, dr inż. Wojciech Blecharczyk MPEC Kraków

13.30-14.15 Przerwa lunchowa

14.15-15.30 IV Sesja plenarna / Finansowanie GOZ

Moderatorzy: prof. dr hab. Małgorzata Burchard-Dziubińska UŁ, prof. dr hab. inż. Wojciech Paprocki SGH

15.30-16.45 V Sesja plenarna / GOZ dla konsumenta i producenta

Moderatorzy: dr hab. inż. Anna Czaplicka PK, prof. dr hab. Marek Ćwiklicki UEK

16.45-17.00 Przerwa kawowa

17.00-18.00 Sesja posterowa – dobre praktyki GOZ

Moderatorzy: prof. UEK dr hab. inż. Agnieszka Cholewa-Wójcik, prof. UG dr hab. Barbara Pawłowska

19.00 Uroczysta kolacja

25 listopada 2021 r. – II dzień

Link do konferencji online: https://bit.ly/3BZdWAi

9.30-10.00 Gość specjalny

Zastosowanie kryteriów ESG w sektorze finansowym i nowe wyzwania dla podmiotów korzystających z kredytu bankowego

Prof. dr hab. Wojciech Paprocki (SGH)

10.00-12.00 VI Sesja plenarna / Racjonalne wykorzystanie surowców i zagospodarowanie odpadów – sesja organizowana wspólnie z ProAkademia

Moderatorzy: dr Ewa Kochańska ProAkademia, dr inż. Rafał Łukasik National Laboratory of Energy and Geology, Portugal

Referaty wprowadzające:

Referaty plenarne:

12.00-12.15 Przerwa kawowa

12.15-13.15 Sesja SPIN / Finansowanie inteligentnych specjalizacji w Małopolsce – sesja organizowana wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego

Moderator: mgr Anna Mlost, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

13.15-14.00 Przerwa lunchowa

14.00-15.30 VII Sesja plenarna / Nowe materiały i produkty GOZ

Moderatorzy: prof. PŁ dr hab. inż. Małgorzata Koszewska, prof. dr hab. inż. Krzysztof Pikoń PŚL

15:30-15.45 Przerwa kawowa

15.45-16.15 Sesja posterowa / Dobre praktyki i projekty GOZ

Moderatorzy: prof. PCz dr hab. inż Wioletta Bajdur, prof. dr hab. inż. Maria Włodarczyk- Makuła (PCz)

16.15 Zakończenie obrad