Informacje dla prelegentów

Prosimy o przesyłanie propozycji prezentacji, które będą przedstawiane na sesji plenarnej (15 minut) lub posterowej (3 minuty postery elektroniczne) – tytuł i streszczenie (około 200 słów). Streszczenia będą drukowane w materiałach konferencyjnych. Przewidujemy również dyskusje panelowe – zapraszamy do składania propozycji tematycznych. Istnieje możliwość publikacji wyników badań w monografii lub rekomendacji do wybranych czasopism.

Udział prelegentów

Dla członków komitetu konferencji, autorów prezentacji, moderatorów organizatorzy zapewniają bezpłatny udział w sesjach, przerwy kawowe, obiady oraz nocleg.

Ważne daty:

  • Przesłanie streszczeń i informacji o produktach lub usługach: do 25.10.2021
  • Akceptacja artykułów: do 5.11.2021
  • Nadesłanie finalnych wersji prezentacji: do 15.11.2021
  • Przedłożenie pełnego tekstu referatu (dla zainteresowanych): do 31.12.2021

Publikacje

Artykuły będą drukowane w publikacji pokonferencyjnej.

Zgłoszone prace mogą być rekomendowane do czasopism:

  • Mineral Economics (Springer)
  • Acta Innovations
  • Polityka Energetyczna
  • Energies (płatne ze zniżką)
  • Przemysł Chemiczny (płatne ze zniżką)
  • Czasopismo Techniczne KTT

Tylko artykuły z wygłoszonych prezentacji będą recenzowane i publikowane. Koszty publikacji pokonferencyjnej w monografii wydanej w IGSMiE PAN – 1 000 zł.