Komitet organizacyjny

Pracownia Badań Strategicznych IGSMiE PAN
ul. Wybickiego 7A, 31-261 Kraków; fax. +48 12 632 22 45, www.konferencja-pan.pl

  • Agnieszka Nowaczek, IGSMiE PAN – tel. 12 617 16 11, e-mail: anowaczek@meeri.pl
  • Ewa Dziobek, IGSMiE PAN, tel. 12 617 16 42, e-mail: ewadziobek@meeri.pl
  • Paulina Harazin, IGSMiE PAN, tel. 12 617 16 11, e-mail: harazin@meeri.pl