Komitet organizacyjny

Pracownia Badań Strategicznych IGSMiE PAN
Wybickiego 7A, 31-261 Kraków; fax. +48 12 632 22 45, 

Agnieszka Nowaczek, IGSMiE PAN – przewodnicząca, tel. 12 617 16 11, e-mail: anowaczek@meeri.pl

Ewa Dziobek, IGSMiE PAN, tel. 12 617 16 42, e-mail: ewadziobek@meeri.pl

Natalia Generowicz, IGSMiE PAN, tel. 12 617 16 51, email: ngenerowicz@meeri.pl

Ewelina Pędziwiatr, IGSMiE PAN, tel. 12 617 16 11, e-mail: pedziwiatr@meeri.pl

Marcin Cholewa, IGSMiE PAN, tel. 12 617 16 52, e-mail: mcholewa@meeri.pl