Konferencja „GOSPOSTRATEG – otoGOZ”

W dniu 23 września 2019r. odbyła się w Warszawie konferencja pt. „GOSPOSTRATEG – otoGOZ”, która została zorganizowana przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii. 

Celem konferencji było zaprezentowanie działań dotyczących propozycji wskaźników transformacji w kierunku GOZ w Polsce, a także przeprowadzenie konsultacji z przedstawicielami biznesu, administracji, nauki, organizacji pozarządowych i konsumentów dotyczących mocnych i słabych strony wprowadzenia GOZ oraz propozycji wskaźników dla kraju, branż, regionów, przedsiębiorstw i konsumentów. Wyniki dyskusji zostaną wykorzystane do zaproponowania budowy wskaźników GOZ w Polsce, co jest celem projektu Gospostrateg, koordynowanego przez MPiT.

W trakcie konferencji omówiono tematy związane z GOZ:

W celu zapoznania się z prezentacją proszę na nią kliknąć. Pozostałe prezentacje będą zamieszczone niezwłocznie po udostępnieniu przez prelegentów.