Ważne daty

Ważne daty:

 • Przesłanie zgłoszeń i streszczeń (max. 0,5 str A4) 05.06.2019
 • Akceptacja referatów i posterów 15.06.2019
 • Termin wpłaty 20.06.2019
 • Przesłanie szczegółowego harmonogramu konferencji 20.06.2019

W programie konferencji planowane są wystąpienia plenarne, referaty i komunikaty oraz sesje posterowe – język konferencji: polski i angielski.

Referaty przesłane na konferencje rekomendowane do czasopism, po uzyskaniu pozytywnych recenzji mogą być wydrukowane jako:

 • rozdziały w monografii w języku polskim (5 pkt)
 • Całkowita objętość referatu nie powinna przekraczać 20 000 znaków typograficznych. Szczegółowe wymogi edytorskie znajdują się na stronie Wydawnictwa Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej
 • Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie Technika, Informatyka, Inżynieria
 • Bezpieczeństwa (7 pkt MNiSW lista B) (z warunkami przyjętymi przez redakcję czasopisma)

Istnieje również możliwość odpłatnego opublikowania artykułów (tylko dla uczestników konferencji) w czasopismach, zgodnie z warunkami przyjętymi przez redakcje czasopism:

 • Przemysł Chemiczny (lista A)
 • Rocznik Ochrony Środowiska (lista A)
 • Polish Journal of Management Studies (9 pkt MNiSW lista B)
 • Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej (7 pkt MNiSW lista B)