Komitet naukowy

Przewodniczący:

Dr hab. inż. Wioletta M. Bajdur prof. PCz – Politechnika Częstochowska
Dr hab. Joanna Kulczycka prof. AGH – Akademia Górniczo Hutnicza w Krakowie
Doc. Mgr. Ing. Radomír Ščurek Ph.D. – VŠB – Uniwersytet Techniczny w Ostrawie (Czechy)

 

Członkowie:

Prof. Ali Makhief Al-Zubiedy – Uniwersytet w Babilonii (Irak)
Prof. zw. dr hab. inż. Anna M. Anielak – Politechnika Krakowska
Prof. Jerzy Bartnicki – Norweski Instytut Meteorologiczny w Oslo (Norwegia)
Prof. dr ing. Grit Behrens – Fachhochschule Bielefeld (Niemcy)
Prof. dr. Viacheslav Berezutskiy – Uniwersytet Techniczny w Charkowie (Ukraina)
Doc. Ing. Petr Besta PhD – Uniwersytet Techniczny w Ostrawie (Czechy)
Prof. zw. dr hab. inż. Stanisław Borkowski – Politechnika Świętokrzyska
Dr hab. Magdalena Bsoul-Kopowska prof. PCz – Politechnika Częstochowska 
Prof. dr. Eng. Igor Cretescu – Uniwersytet Techniczny w Iasi (Rumunia)
Prof. zw. dr hab. inż. Jan T. Duda – Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Prof. Michaił Wasiliewicz-Dudkin – Kazachski Państwowy Uniwersytet Techniczny (Rosja)
Prof. dr hab. Mariusz Dudziak – Politechnika Śląska
Prof. dr hab inż. Józef Flizikowski – Uniwersytet Techniczny w Bydgoszczy
Prof. dr. Zygmunt Fröehlich-Uniwersytet Nauk Stosowanych Emden-Leer (Niemcy)
Dr hab. inż. Agnieszka Generowicz prof. PK – Politechnika Krakowska
Prof. zw. dr hab. inż. Monika Gierzyńska-Dolna – Politechnika Częstochowska
Dr hab. inż. Janusz Grabara prof. PCz – Politechnika Częstochowska
Prof. dr hab. Janusz Guziur – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Prof. ing. Jaroslav Homišin – Uniwersytet Techniczny w Koszycach (Słowacja)
Dr hab. inż. Natalia Iwaszczuk prof. AGH – Akademia Górniczo Hutnicza w Krakowie
Prof. dr hab. inż. Andrzej Jarosiński – IGSMiE PAN w Krakowie
Prof. dr hab. inż. Józef Jasiński – Politechnika Częstochowska
Dr hab. Dorota Jelonek prof. PCz – Politechnika Częstochowska
Dr hab. n. med. Jacek Jóźwiak prof. PCz – Politechnika Częstochowska
Prof. Anna J. Keutgen – Uniwersytet Przyrodniczy w Wiedniu (Austria)
Prof. zw. dr hab. inż. Leszek Kiełtyka – Politechnika Częstochowska
Prof. zw. dr hab. inż. Zbigniew Kłos – Politechnika Poznańska
Prof. zw. dr hab. inż. Ryszard Knosala – Politechnika Opolska
Prof. zw. dr hab. inż. Zygmunt Kowalski – IGSMiE PAN w Krakowie
Dr hab. inż. Jarosław Krzywański prof. AJD – Akademia im. Jana Długosza
Prof. dr hab. inż. Jan Kulczyk – Politechnika Wrocławska
Prof. dr hab. inż. Marian Kwietniewski – Politechnika Warszawska
Prof. zw. dr hab. inż. Jerzy Lewandowski – Politechnika Łódzka
Prof. dr hab. inż. Teresa Lis – Politechnika Śląska
Prof. dr hab. n. med. Witold Lukas – Politechnika Częstochowska
Dr hab.inż. Piotr Łebkowski prof.AGH – Akademia Górniczo Hutnicza w Krakowie
dr hab. Jan Maciejewski prof. UWr – Uniwersytet Wrocławski
Prof. Jan Mares, Ph.D., Uniwersytet im. Mendla w Brnie, (Czechy)
Prof. zw. dr hab. inż. Sylwester Markusik – Politechnika Śląska
Prof. zw. dr hab. Sławomir M. Mazur – Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Dr hab. inż. Marek Młyńczak prof. PWr – Politechnika Wrocławska
Prof. dr habil. Moraru – Uniwersytet Techniczny w Petrosa (Rumunia)
Prof. zw. dr hab. inż. Elżbieta Nachlik – Politechnika Krakowska
Dr hab. inż. Krzysztof Nowacki prof. PŚl – Politechnika Śląska
Prof. dr hab. inż. Tomasz Nowakowski – Politechnika Wrocławska
Prof. zw. dr hab. Maria Nowicka-Skowron – Politechnika Częstochowska
dr hab. inż. Robert Nowicki prof. PCz – Politechnika Częstochowska
Dr hab. inż. Tomasz Olejnik prof. PŁ – Politechnika Łódzka
Prof. zw. dr hab. inż. Arnold Pabian – Politechnika Częstochowska
Dr hab. inż. Jacek Piekarski prof. PK – Politechnika Krakowska
Dr hab. inż. Elżbieta Pietrzyk-Sokulska prof. IGSMiE PAN – IGSMiE PAN w Krakowie
Doc. Ing. Jiří Pokorný, Ph.D – Uniwersytet Techniczny w Ostrawie (Czechy)
Prof. dr hab. inż. Franciszek W. Przystupa – Politechnika Wrocławska
Dr hab. inż. Szymon Salamon prof. PWSZ – PWSZ w Wałbrzychu
Prof. zw. dr hab. inż. Ryszard T. Sikorski – Politechnika Wrocławska
Prof. zw. dr hab. Krystyna A. Skibniewska – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
Dr hab. inż. Beata Skowron-Grabowska prof. PCz – Politechnika Częstochowska
Dr hab. inż. Elżbieta Sobiecka prof. PŁ – Politechnika Łódzka
Prof. dr hab. Rusłan Sorokatyi – Chmielnicki Uniwersytet Narodowy (Ukraina)
Prof. zw. dr hab. inż. Jarosław Stryczek – Politechnika Wrocławska
Dr hab. Jacek Sztuka prof. PCz – Politechnika Częstochowska
Prof. zw. dr hab. Andrzej Ślęzak – Politechnika Częstochowska
Dr hab. inż. Andrzej Tomporowski prof. UTP – Uniwersytet Techniczny w Bydgoszczy
Prof. zw. dr hab. inż. Krzysztof Warmuziński – Polska Akademia Nauk w Gliwicach
Prof. Dudkin Michaił Wasiliewicz – Kazachski Państwowy Uniwersytet Techniczny
Prof. zw. dr hab. inż. Tomasz Winnicki – PWSZ Kalisz i KPSW Jelenia Góra
Dr hab. inż. Maria Włodarczyk-Makuła prof. PCz – Politechnika Częstochowska
Dr hab. inż. Wiktor M. Zawieska prof. CIOP-PIB – Centralny Instytut Ochrony Pracy w Warszawie
Prof. zw. dr hab. inż. Jerzy Zwoździak – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocałwiu
Dr hab. inż. Joanna Żyra prof. PK – Politechnika Krakowska