Komitet organizacyjny

Przewodnicząca:

Dr hab. inż. Wioletta Bajdur, Prof. PCz

V-ce przewodniczący:

Dr inż. Jarosław Jasiński – Politechnika Częstochowska (tel. 507 941 657)

Sekretarz:

Dr inż. Monika Kula – Politechnika Częstochowska (tel. 514 870 829)

Członkowie komitetu organizacyjnego

Dr Paweł Smolnik – Politechnika Częstochowska
Dr Tomasz Odzimek – Politechnika Częstochowska
Dr inż. Łukasz Szałata – Stowarzyszenie EKO-BIEGŁY we Wrocławiu