Rejestracja

Prosimy o przesyłanie propozycji referatów, które będą prezentowane na sesji plenarnej lub posterowej – tytuł i streszczenie (około 200 słów) w języku polskim i angielskim. Podczas konferencji zapewnione będzie tłumaczenie symultaniczne – prezentacje mogą być wygłaszane w języku polskim lub angielskim.

Zapraszamy do rejestracji