Kontakt

Informacje na temat konferencji udzielane są:

  • telefonicznie: (+48) 792 980 718 – Aleksandra Kozaczyńska;
  • mailowo: a.kozaczynska@innowo.org;
  • korespondencyjnie lub osobiście pod adresem:
    Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią
    Polskiej Akademii Nauk
    ul. Wybickiego 7A, 31-261 Kraków;
  • faksem: (+48) 12 632 22 45;