Kontakt

Informacji na temat konferencji udzielane są:

  • telefonicznie: (+48) 12 617 1 611 – Agnieszka Nowaczek;
  • mailowo: anowaczek@meeri.pl;
  • korespondencyjnie lub osobiście pod adresem:
    Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią
    Polskiej Akademii Nauk
    ul. Wybickiego 7A, 31-261 Kraków;
  • faksem: (+48) 12 632 22 45;