Program

Program konferencji

21 października  2020 r.

10.30-15.30 warsztaty GOZ dla młodzieży i studentów w ośrodku Dosłońce
10.00-13.00 szkolenie on-line – transfer technologii RMTechFlowrejestracja https://rmtechflow.eitrawmaterials.eu/date-places

22 października 2020 r.  – moderator sesji Aleksander Gortat

10.30-11.00 Otwarcie obrad – Tomasz Urynowicz Wicemarszałek Województwa Małopolskiego

11.00-12.30 Sesja pt. Symbioza gospodarcza a GOZ
Paneliści: Leszek Kąsek – ING Bank Śląski – wprowadzenie, Czesław Kawalec – Maspex, Jolanta Okońska-Kubica – Synthos, Grażyna Pajor – ZGH Bolesław, Grzegorz Ostrzałek – Krakowski Holding Komunalny

14.00-15.30 Sesja pt. Finansowanie działań GOZ i regionalnych inteligentnych specjalizacji
Paneliści: Anna Mlost – projekt SPIN, UMWM,  Jarek Kotyza – AGH, Aneta Widak – nowy okres programowania, UMWM- wprowadzenie, Rafał Solecki – MCP, Jarosław Piekarski – KPK, Kazimierz Koprowski – WFOSiGW.

16.00-17.30 Sesja czyste powietrze
Paneliści: Piotr Łyczko – UMWM –  wprowadzenie, Paweł Jastrzębski – WZ AGH, MPEC Kraków, Monika Wojasek-Dziadus – Zabierzowski Alarm Smogowy, Jakub Jamróz – Gmina Łapsze Niżne

18.00-19.00 Sesja posterowa

 • M. Ericsson (LUT), O. Löf (Råvarugruppen Stockholm), Extractive dependency in lower-income countries -Evolving trends during the transition to a low carbon future – artykuł wprowadzający
 • Kalnina (RTU) The role of water reuse in implementing the concept of the circular economy in fine chemical industry
 • Muradin (IGSMiE PAN) Produkcja biopaliw z lignocelulozowej biomasy krokiem ku zrównoważonej biogospodarce – projekt Bioren
 • Bocianowski (UEP), M.Muradin (UEP) Rozwój gospodarki o obiegu zamkniętym na przykładzie przemysłu wydobywczego gazu z łupków poprzez zastosowanie odzysku odpadowego CO2
 • Generowicz, J. Kulczycka (IGSMiE PAN) Istota surowców krytycznych w rozwoju nowych technologii – rola projektu iTARG3T
 • Janikowska (IGSMiE PAN) Symbioza przemysłowa jako kluczowy element gospodarki o obiegu zamkniętym
 • Nowaczek, J. Kulczycka (IGSMiE PAN) Wskaźniki monitorowania transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym- projekt oto-GOZ
 • Nowaczek, J. Kulczycka (IGSMiE PAN) Współpraca międzynarodowa w obszarze racjonalnej gospodarki surowcami mineralnymi i gospodarki o obiegu zamkniętym – Projekt COOPMIN
 • Patorska (Deloitte) Ograniczenia dla nowego systemu rozszerzonej odpowiedzialności producenta w Polsce – rozważania dotyczące możliwych do przyjęcia modeli występujących w Europie

23 października 2020

9.00-10.00 Sesja posterowa

 • Kopeć (PGE), M. Żuk (PGE) Opracowanie nowej technologii hydrometalurgicznego recyklingu zużytych akumulatorów litowych – artykuł wprowadzający.
 • Kopeć (Ignatianum) Analiza zmian regulacji prawnych Unii Europejskiej w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym
 • Lewandowska (UMK), D. Szymańska (UMK) Recykling odpadów w krajach Unii Europejskiej w kontekście gospodarki obiegu zamkniętego
 • Kruczek (GIG) Wdrażanie gospodarki o obiegu zamkniętym z perspektywy regionu przemysłowego
 • Kutyna-Bakalarska (MASPEX) Korzyści ekonomiczne i społeczne GOZ na przykładzie zakładu produkcji soków i napojów Tymbark-MWS
 • Bielenia (UG) Rola poliuretanów z recyklingu i ich zastosowanie w wydobyciu minerałów
 • Hawrylak (URE), A. Generowicz (PK) Efektywność energetyczna – czy to się opłaca?
 • Gronba-Chyła (KUL), A. Generowicz (PK) Rosnące zużycie materiałów i surowców wyzwaniem dla gospodarki o obiegu zamkniętym
 • Generowicz, J. Kulczycka (IGSMiE PAN) Kluczowe możliwości i wyzwania dla efektywnego systemu recyklingu katalizatorów
 • Włodarczyk-Makuła, J. Kozak, W. Bajdur (PCZ) Oczyszczanie ścieków w koksowniach w aspekcie gospodarki o obiegu zamkniętym
 • Sadzikowski (AGH) Analiza stopnia zanieczyszczenia wyeksploatowanych złomów trakcyjnych przeznaczonych do produkcji nowego osprzętu kolejowego

 

10.15-11.00 Otwarcie obrad – Jan Staniłko dyrektor Departament Innowacji Ministerstwo Rozwoju.

Lorenzo Tavazzi -AMBROSETTI – Circular Europe. How to successfully manage the transition from a linear to a circular world”, https://www.ambrosetti.eu/wp-content/uploads/Research-study-Circular-Europe-1.pdf.

11.00-12.30 Sesja – Monitorowanie gospodarki o obiegu zamkniętym
Anna Bączyk – Ministerstwo Rozwoju – moderator. Paneliści: Daniel Cios – DG Grow Komisja Europejska – wprowadzenie, Łukasz Holec – Ellen MacArthur Foundation, Julia Patorska – Deloitte, Bogdan Tkocz – Tauron, Arkadiusz Szpakowski – IMN, Krzysztof Pikoń – Politechnika Śląska

14.00-15.30  Sesja racjonalna gospodarka zasobami (metale, plastik, energia) a GOZ
Agnieszka Sznyk – Innovo – moderator. Paneliści: Piotr Barczak – European Environmental Bureau, Krzysztof Galos – IGSMiE PAN, Jolanta Okońska Kubica – Synthos, Grupa KIS GOZ,  Ilona Olsztyńska – SGS Polska, Magdalena Gicala – CANPACK,  Anna Sapota- Tomra Systems ASA

15.30-16.30 Sesja posterowa

 • Cichy, Z. Śmieszek, mgr inż. K. Tobiczyk (SBŁ – IMN Gliwice), C. Reguła, G. Pajor (ZGH „Bolesław” S.A.) Materiały wtórne i odpadowe jako surowce do produkcji koncentratów cynku i ołowiu – artykuł wprowadzający.
 • Lewandowska, K. Rogatka, T. Starczewski, J. Chodkowska-Miszczuk (UMK) Czy przestrzeń miejską można również poddać recyklingowi? – Studium przypadku upcyklingu przestrzeni miejskiej z Polski
 • Socha, Zarządzanie proekologicznymi rozwiązaniami technologicznymi na przykładzie międzynarodowych sieci gastronomicznych
 • Glinko, Analiza działań producentów źródeł światła i oświetlenia związanych z transformacją w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym
 • Rajca (PŚ) Oczyszczanie wód poprocesowych – możliwości ponownego wykorzystania w aspekcie gospodarki o obiegu zamkniętym
 • Włodarczyk-Makuła, J. Kozak, W. Bajdur (PCZ) Oczyszczanie ścieków w koksowniach w aspekcie gospodarki o obiegu zamkniętym
 • Gronba-Chyła (KUL), A.Generowicz (PK) Tworzenie mieszanek z odpadów – szacowanie niepewności pomiaru
 • Krupa (AGH) Odpady górnicze w Europie – miejsca składowania, możliwość odzysku cennych surowców
 • Dorosz (MPO), A. Generowicz (PK) Rozszerzona odpowiedzialność producentów jako element finansowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie
 • Chmielewska (MPO), A. Generowicz (PK) Ocena systemu gospodarki odpadami w Krakowie jako elementu GOZ
 • Strzępek, P. Kwaśniewski, G. Kiesiewicz, T. Knych, A. Mamala, W. Ściężor, K. Franczak, S. Kordaszewski, M. Zasadzińska, R. Kowal (AGH), B. Juszczyk, Z. Rdzawski, J. Kulasa, W. Głuchowski, A. Brudny (IMN), R. Wycisk (Carbo-Graf Sp. z o.o) Określenie zużycia materiałów węglowych stosowanych w przemyśle metalurgicznym w celu poprawy ich parametrów eksploatacyjnych