Terminy

• Przesłanie streszczeń i prezentacji: 07.10.2020
• Akceptacja tematów: 12.10.2020
• Przedłożenie pełnego tekstu referatu: 30.11.2020

Nadsyłane referaty ukażą się w czasopismach lub monografii po zakończeniu konferencji.