Kontakt

Kontakt z ekspertami:
szkolenia@meeri.pl; mcholewa@meeri.pl

Dane kontaktowe Projektu:
Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią
Polskiej Akademii Nauk
ul. Wybickiego 7a, 31-261 Kraków
tel. +48 12 617 16 11
e-mail: szkolenia@meeri.pl