Korzyści

Korzyści z realizacji Projektu:

  • Podniesienie świadomości ekologicznej oraz kwalifikacji zawodowych i umiejętności praktycznych przedsiębiorców w zakresie aktualnych przepisów dotyczących gospodarki odpadami, ich interpretacji oraz zastosowania w praktyce. A także najnowszych trendów w projektowaniu opakowań zgodnie z wymaganiami ekologicznymi,
  • Poszerzenie wiedzy i podniesienie świadomości w zakresie wiedzy na temat wymagań systemu ekozarządzania i audytu (EMAS), zasad jego wdrażania w organizacjach oraz rejestracji w rejestrze EMAS,
  • Zapewnienie wiedzy dotyczącej możliwości pozyskiwania funduszy na inwestycje związane z recyklingiem, zarządzania projektami inwestycyjnymi na każdym etapie cyklu życia technologii środowiskowych (inne na etapie przygotowania i opracowania koncepcji, inne na etapie wdrożenia),
  • Podniesienie umiejętności i zwiększenie motywacji pracowników i przedstawicieli firm z sektora gospodarki odpadowej,
  • Wymiana doświadczeń i dobrych praktyk między przedsiębiorcami w zakresie innowacyjnych technologii stosowanych w zakresie gospodarki odpadami, recyklingu.