Komitet Naukowy

Przewodnicząca Komitetu:
 • dr hab. Joanna Kulczycka, prof. AGH, IGSMiE PAN;
Członkowie Komitetu:
 • prof. dr hab. Jerzy Hausner, UEK Kraków;
 • prof. dr. Klaus Fichter, Borderstep Institute for Innovation and Sustainability;
 • prof. dr hab. inż. Zenon Foltynowicz – UE Poznań;
 • prof. José Ignacio García-Laureiro University of Zaragoza-CSIC. Campus Iberus;
 • prof. dr. Masanobu Ishikawa, Graduate School of Economics, Kobe University;
 • prof. dr hab. inż. Zygmunt Kowalski, IGSMiE PAN;
 • prof. dr inż. Jerzy Lis, AGH Kraków;
 • prof. Daniel B. Müller, Norwegian University of Science and Technology;
 • prof. dr Roberta Salomone, University of Messina;
 • prof. dr inż. Zbigniew Śmieszek, IMN Gliwice;
 • prof. dr hab. inż. Krzysztof Warmuziński, IICh, Gliwice;
 • dr hab. inż. Wioletta M. Bajdur, prof. PCz;
 • dr hab. inż. Krzysztof Galos, prof. IGSMiE PAN;
 • dr hab. inż. Agnieszka Generowicz, prof. PK;
 • dr hab. inż. Natalia Iwaszczuk, prof. AGH;
 • dr hab. Małgorzata Koszewska, PŁ Łódź;
 • dr hab. inż. Elżbieta Pietrzyk-Sokulska, prof. IGSMiE PAN;
 • dr Krzysztof Głuc, MSAP, UE Kraków;
 • inż. Paolo Masoni, ENEA.