Partners

Partners:

          


                                      

 
Media Patrons:

   
 

 

  Konferencja została dofinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.