Patroni i Partnerzy

Patroni:

....

Mariusz Orion Jędrysek
Główny Geolog Kraju
Pełnomocnik Rządu do Spraw Polityki Surowcowej Państwa

Partnerzy:

            


                                         

 
Patroni medialni:

   
 

 

  Konferencja została dofinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.