Prelegenci

....

Mariusz Orion Jędrysek
Główny Geolog Kraju
Pełnomocnik Rządu do Spraw Polityki Surowcowej Państwa