Prezentacje

Prosimy o przesyłanie propozycji tematów prezentacji, które będą przedstawiane na sesji plenarnej lub posterowej – tytuł i streszczenie (około 200 słów) w języku polskim i angielskim. Streszczenia będą drukowane w materiałach konferencyjnych. Prezentacje mogą być wygłaszane w języku polskim lub angielskim.

Przewidujemy sesje plenarne (15 minut) i posterowe (3 minuty) – postery elektroniczne
(2 slajdy Power Point).

Tylko artykuły z wygłoszonych prezentacji będą recenzowane i publikowane.