Program konferencji

Do szczegółowej rozpiski programu z prelegentami można przejść klikając na wybrany dzień lub pobierając go z poniższego linku:

Program konferencji / Conference programme

 

I dzień – Gospodarka miejska o obiegu zamkniętym

8.00-9.00        Rejestracja uczestników
9.00-9.30        Otwarcie konferencji
9.30-10.30      Sesja plenarna: Gospodarce o obiegu zamkniętym i niskoemisyjna – cele, założenia
10.30-11.00    Przerwa kawowa
11.00-13.00    Gospodarka o obiegu zamkniętym i niskoemisyjna – praktyczne rozwiązania, wyzwania
13.00-14.00    Przerwa obiadowa
14.00-16.00    Sesja plenarna: Gospodarka o obiegu zamkniętym i niskoemisyjna w dużych miastach – studium przypadku Krakowa
16.00-16.30     Przerwa kawowa
16.30-18.45    Sesja plenarna: Instrumenty wspierające gospodarkę o obiegu zamkniętym i niskoemisyjną
19.00                Uroczysta kolacja

II dzień – Gospodarka przemysłowa o obiegu zamkniętym

8.00-9.30          Sesja posterowa: Znaczenie recyklingu w gospodarce o obiegu zamkniętym i niskoemisyjnej – przykłady
9.30-10.00        Przerwa kawowa
10.00-11.30       Sesja plenarna: Symbioza gospodarcza
11.30-12.30       Sesja plenarna:  Gospodarka o obiegu zamkniętym w energetyce i górnictwie
12.30-13.30       Przerwa obiadowa
13.30-16.00       Sesja plenarna: Planowanie i wykorzystanie narzędzi IT w gospodarce o obiegu zamkniętym i niskoemisyjnej, ekoinnowacje i edukacja
16.00                Zakończenie konferencji

 

W ramach konferencji odbędzie się również dzień otwarty (INFO DAY) projektu SYMBI.