Publikacje

Referaty będą drukowane w publikacji pokonferencyjnej.
Zgłoszone prace mogą być rekomendowane do czasopism:

Koszt publikacji 500zł.

Opłaty prosimy wpłacać na konto: 35 1130 1150 0012 1266 6620 0019 (SWIFT: GOSKPLPW, IBAN: PL35 1130 1150 0012 1266 6620 0019), z dopiskiem: GOZ2020, Imię Nazwisko uczestnika [np. GOZ 2020, Adam Kowalski, Anna Kowalska]

Tylko wygłoszone referaty będą recenzowane i publikowane.

Przewidujemy sesje plenarne (15 minut) i posterowe (3 minuty) – postery elektroniczne (2 slajdy power point).