Publikacje

Dostępne są monografie z konferencji „Gospodarka o obiegu zamkniętym – racjonalne wykorzystanie surowców„, zapraszamy do zapoznania się:

  • Abstract book – publikacja ze streszczeniami wystąpień z konferencji;
  • Monografia tom 1 – tom I monografi pokonferencyjnej zatytułowany: Elementy zarządzania w zrównoważonym rozwoju i gospodarce o obiegu zamkniętym
  • Monografia tom 2 – tom II monografii pokonferencyjnej zatytułowany: Gospodarka o obiegu zamkniętym a racjonalne gospodarowanie zasobami

 

 

 

Prelegentów prosimy o nadsyłanie prezentacji do dnia 17 września 2018r. do godz. 12.00.

Prezentacje powinny być wykonane nadesłane w formacie ppt, pptx lub pdf (jako slajdy). Format prezentacji należy wybrać 3×4.

W przypadku posterów, również prosimy o nadsyłanie w tych samych rozszerzeniach. Jednakże ze względu na ograniczony czas wystąpień posterowych (2min) prosimy o nadsyłanie max. 2 slajdów.

 

Prosimy o przesyłanie propozycji referatów, które będą prezentowane na sesji plenarnej lub posterowej – tytuł i streszczenie (około 200 słów) w języku polskim i angielskim.

Ważne daty:

  • Przesłanie formularza rejestracyjnego i streszczeń przez autorów 25.07.2018
  • Akceptacja referatów 31.07.2018
  • Przedłożenie pełnego tekstu 10.09.2018

Adres do korespondencji: szkolenia@meeri.pl

W tytule maila proszę wpisać:

„Konferencja‚ Gospodarka o obiegu zamkniętym’ – artykuł”

Prosimy o nadsyłanie sformatowanych referatów zgodnie z wymogami, które są do pobrania TUTAJ.

Referaty będą drukowane w publikacjach pokonferencyjnych – 2 książki. Wybrane referaty mogą być zalecane do publikacji w czasopismach:

Tylko wygłoszone referaty będą publikowane.

Udział w konferencji jest bezpłatny i obejmuje: materiały konferencyjne (streszczenia), przerwy kawowe, obiadowe, uroczystą kolację.