Registration

Important dates:

  • Submission of abstracts by 25.07.2018
  • Acceptance of papers 31.07.2018
  • Deadline for participants registration 03.09.2018
  • Submission of full text 10.09.2018

 

Wypełniając formularz wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez IGSMiE PAN z siedzibą Krakowie (31-261), ul. Wybickiego 7A, zawartych w formularzu rejestracyjnym dotyczącym udziału w konferencji, a także otrzymywania drogą elektroniczną informacji na temat konferencji „Surowce i energia a gospodarka o obiegu zamkniętym i niskoemisyjna”, w myśl przepisów ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

 
 

REGISTRATION COMPLETED