Szkolenie Recykling

 

Projekt stanowi III edycję szkoleń pn. Szkolenia dla firm z obszaru technologii odzysku i przetwarzania odpadów.

Racjonalne zarządzanie materiałami i efektywność energetyczna są jednymi z filarów gospodarki o obiegu zamkniętym i niskoemisyjnym. W ostatnich latach, wydobycie surowców na Ziemi wzrosło, mimo, iż wiele instytucji zwraca uwagę na ograniczone zasoby i apeluje o efektywną i oszczędną gospodarkę surowcami naturalnymi. Wiele zasobów naturalnych ma ograniczony charakter, trzeba więc zapewnić ich wykorzystywanie w sposób zrównoważony pod względem ekologicznym i gospodarczym, gdyż ich nadmierna konsumpcja przyczynia się do wielu problemów środowiskowych, takich jak zmiany klimatu, wyczerpywanie się zasobów, toksyczne zanieczyszczenia. Skuteczna gospodarka o obiegu zamkniętym i niskoemisyjnym, zmniejszyłaby zarówno ilość zużywanych surowców, jak i produktów ubocznych, w postaci odpadów i emisji. W obliczu nowego wyzwania jakim jest przedstawiona przez Komisję Europejską 2 grudnia 2015 r. nowa koncepcja gospodarki o obiegu zamkniętym, która dała podmiotom gospodarczym jasny sygnał, że jednym z priorytetów Unii Europejskiej w najbliższych latach będzie wykorzystanie wszystkich dostępnych narzędzi w celu pełnego wdrożenia zasady zrównoważonego rozwoju. W związku z powyższym podniesienie wiedzy, świadomości i kwalifikacji polskich przedsiębiorców zarówno producentów, sprzedawców jak i firm zbierających i przetwarzających odpady jest koniczne aby mogły one rozwijać się i stawać się liderami przemian prośrodowiskowych w skali regionu, kraju, a nawet świata.

Głównym celem projektu jest podniesienie wiedzy, doświadczenia i kwalifikacji przedsiębiorstw z zakresu światowych trendów i technologii w branży zagospodarowania i unieszkodliwienia odpadów, odzysku i recyklingu m.in metali żelaznych i nieżelaznych, tworzyw sztucznych, gumy, drewna, szkła, celulozy, odpadów wielomateriałowych oraz finansowania inwestycji z wykorzystaniem Funduszy Unijnych jak i najnowszych rozwiązań prawnych.