Tematyka

Do głównych zagadnień należą:

  • Prawo ochrony środowiska,
  • Technologia i logistyka w gospodarce odpadami,
  • Możliwości finansowania inwestycji z funduszy unijnych,
  • Obowiązki przedsiębiorców, procedury, zezwolenia,
  • Kompendium wiedzy z zakresu obowiązków zbierających ZSEE,
  • Wymagania systemu ekozarządzania i audytu EMAS,
  • Ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.